Asociación para o Fomento e o Impulso da Artesanía de Galicia (AFIGA)

Organizan: A.F.I.G.A. (Asociación para o Fomento e o Impulso da Artesanía en Galicia)
Concellería de Cultura - Ilmo. Concello de Cangas

Dirección: 
Quintela, 219 - 36950 Moaña (PONTEVEDRA)
Teléfono(s): 
636 325 321
986 392 266
Correo electrónico: