Skip to main content

FORUMENSINO Salón do Ensino, Cultura e Deporte

Arquivos adxuntos
FORUMENSINO Salón do Ensino, Cultura e Deporte
Cando ten lugar
Data habitual: 
30-3-2006- al 1-4-2006
Ónde ten lugar
Lugar: 
OURENSE
Quen organiza
Organiza: 
Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense
Oferta: 
O Salón será un punto de referencia para todos os membros que forman parte da comunidade educativa, é dicir, docentes, orientadores, profesores de apoio e outros profesionais cuio labor está directa ou indirectamente vencellado á actividade educativa.
Descripcion
Compartir