Skip to main content

Notas

  • O 22 de setembro xuntaranse no adro das festas de Darbo, Cangas, músicos e poetas para celebrar a 3ª Festa Proletaria. A comisión preparatoria do festival proletario estalle a dar as ultimas pinceladas o deseño da festa que terá lugar o 22 de setembro no adro das festas de Darbo, en cangas. Como en anteriores edicións xuntaranse musica e xogos tradicionais coa Poesía de Vázquez Pintor, Oriana Méndez, Isaac Chovín ou Iago Castro.